фуруд

 • 11андаровардан — [اندرآوردن] 1. дохил кардан, даровардан, ворид кардан 2. шурӯъ кардан, сар кардан, оғоз кардан 3. фуруд овардан, поин овардан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 12андаромадан — [اندرآمدن] 1. омадан 2. дохил шудан 3. фуруд омадан, поин омадан, расидан 4. ҳаракат кардан, ҷунбидан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 13боридан — [باريدن] 1. фурӯ рехтан, фуруд омадани қатраҳои борон, барф ва ғ. аз абр 2. рехтан, рехта шудан: ашк боридан; тир боридан пайи ҳам ва беист рехтан ё андохта шудани тир 3. пошидан, афкандан; шӯълапошӣ кардан ( и нур, зиё, рӯшноӣ) ◊ нур боридан аз… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 14инҳитот — [انحطاط] а. кит 1. фуруд омадан, паст шудан; таназзул 2. маҷ. коста шудан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 15нарм — [نرم] 1. мулоим; муқоб. сахт ва дурушт; маҳин: хоки нарм, реги нарм; вагони нарм вагони ҷои хобаш роҳатбахш 2. оҳиста, ором; бо мулоимат, навозишкорона: муомилаи нарм, сухани нарм, нарм ҷавоб додан; шамоли нарм боди форам; нарм нармак… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 16нозил — [نازل] а. кит 1. фурудоянда, пастфуроянда; нозил шудан поин омадан, фуруд омадан 2. камбаҳо, камарзиш, паст; ба қимати нозил ба нархи арзон …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 17поён — [پايان] 1. поин, паст; муқоб. боло 2. интиҳо, охир, анҷом 3. нишеб, сарнишеб, тарафи паст; муқоб. баланд 4. таг, зер, канор; дар поён… а) дар канори…, дар қисми поёнии…; б) дар интиҳои…, дар охири… ; поён ёфтан ба охир расидан, тамом шудан; поён… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 18рафраф — I [رف رف] а. кит 1. болҷунбонии мурғ ҳангоми фуруд омадан 2. ҷунбиши мавҷи тез II [رف رف] а. кит. фарш, бисот; ҳар чизи густурданӣ …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 19танзил — I [تنزيل] а. кит 1. фуруд овардан, поён фиристодан 2. ваҳй; Қуръон II [تنزيل] а. суд, даромад аз пули ба қарз додашуда, рибо …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 20таслим — [تسليم] а. супурдан; гардан ниҳодан; тандиҳӣ бо фармони касе ё пешомаде; сари таслим фикандан итоат ва фармонбардорӣ изҳор кардан; таслим кардан супурдан, тамоми ихтиёри чизеро ба касе вогузор намудан; таслим гаштан (шудан) тан додан, ихтиёри… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ